Blog image

Mons Acutus

Als ooit de stenen zouden kunnen spreken zou dit zeer zeker mogen opgaan voor deze steile, strategische plek bij Marcourt in de Belgische Ardennen langs de Ourthe.

Mons Acutus, ofwel de steile berg aan de rand van het woud van Thibaut, dat langs de heerbaan uit de Keltische en Romeinse periode ligt. Rochefort, Waha, Marcourt om verder richting Arlon te gaan. Met diverse aftakkingen of diverticulum om met name handel te drijven. Dit ook al in ver vervlogen tijden.
Lees meer
Blog image

Vondsten aan de Hoge Zijde in Albaniana

Precies 35 jaar geleden, op 8 juli 1978 werd in Alphen aan den Rijn door archeologen een van oorsprong Romeins muurwerk blootgelegd

Deze vondst werd aangetroffen in het braakliggende terrein aan de Rijnzijde van de Julianastraat op de Hoge Zijde tegenover de Nederlands Hervormde Adventskerk. In eerste instantie werd een muur over een lengte van zo’n zeven meter blootgelegd.
Lees meer
Blog image

Het verleden herleeft (deel IV)

Albaniana

Albaniana was de nederzetting aan het witte water, het huidige Alphen aan den Rijn. Vernoemd naar het witte water van de rivier de Aar die wat noordelijk als veenstroom over zandbanken, helder met frisse, witte schuimkoppen de Rijn instroomde. Onder keizer Caligula was Albaniana al een pleisterplaats van het Romeinse leger. Opgravingen onder de bezielende leiding van Jan Kees Haalebos werden in Alphen aan den Rijn met grote tussenpozen uitgevoerd. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en vervolgens aan het eind van de jaren 90.
Lees meer
Blog image

Het verleden herleeft (deel III)

Vervoer

Het water was de meest logisch transportroute. Een lastdier kon tussen de 100 en 200 kilogram dragen en ook vrachtkarren waren gelimiteerd tot 680 kg. Rivierschepen met graan, wijn en olijfolie hadden een veel hogere vervoerscapaciteit. 50 ton was niet ongewoon en met 2 km per uur was vanuit Forum Hadriani (de stad in het centrale hart van het Romeinse Rijk in het westen), Albaniana, via het Kanaal van Corbulo en de Rijn in slechts 12 uur varen te bereiken. 12 Gallische mijlen was het sleutelwoord en aanduidingen langs de heerbanen en waterwegen gaven heel duidelijke /informatie.
Lees meer
Blog image

Het verleden herleeft (deel II)

De platbodem leverde unieke info op

Het onderzoek naar het in Woerden gevonden wrak van de Romeinse platbodem leverde bijzondere /informatie op. Unieke gegevens over de bouw van schepen en de belangrijkheid van graantransporten in die periode. Maar ook de importantie van de waterwegen werd steeds duidelijker. Bovendien werd de loop van de rivier de Rijn op termijn vastgelegd. Aan boord werden tijdens het onderzoek teveel zaken gevonden om het bewust afzinken, wat vaker was waargenomen en niet als ongewoon aangemerkt werd, te weerleggen.
Lees meer
Blog image

Het verleden herleeft (deel I)

De opgraving van een Romeinse schip in Woerden

Het was op maandag 13 maart 1978, een kille, druilerige dag in het gebied van het voormalig Sint Jozefpensionaat ten noorden van de Petruskerk in Woerden. Zo af en toe liet de zon enkele voorzichtige voorjaarsstralen los op de diverse putten die voor archeologisch onderzoek beschikbaar waren. In eerste instantie om te zoeken naar het castellum van Laurium (Woerden), dit aan de hand van eerdere vondsten.
Lees meer
Blog image

Een kleine oase met een serene rust

We spreken hier over de Nederlands Hervormde Begraafplaats Wilsveen. Centraal gelegen in het weidse polderland van het Groene Hart. Een heel speciale begraafplaats met een geschiedenis die in feite iedere inwoner van ons land zou moeten kennen. Sinds 1998 een Rijksmonument en dit alles heeft te maken met spannende trajecten die uit het verleden stammen. Wilsveen, als een van de belangrijkste bedevaartsoorden van ons land met alle emoties die daar mee gemoeid gingen.
Lees meer
Blog image

Opmerkelijke belevenissen in Voorburg West

Met het verschijnen van het Jubileumboek 100 jaar Vrijburgstraat Voorburg wordt op levendige wijze ingegaan op alle wetenswaardigheden die een doorgaans doodgewone straat zo typeerden.

De subtitel van het fraai uitgevoerde boekwerk is ‘Een speelse straat in West’ waarmee de spijker precies op zijn kop wordt geslagen. Deze uitgave is de vierde in de reeks van de Historische Vereniging Voorburg en een juweeltje. Niet alleen voor wat betreft de prachtige uitvoering van dit 144 pagina’s tellende boek maar nog meer vanwege de inhoud.
Lees meer
Blog image

Hercules op Werelderfgoedlijst

In het Duitse Kassel waakt de halfgod Hercules over de stad. Strategisch hoog op een piramide in het Bergpark Wilhelmshöhe, het grootste bergpark van Europa.

Aan zijn voeten schitterende cascades die uitlopen naar het beneden gelegen meer bij Schloss Wilhelmshöhe. Het bergpark ter grootte van 240 ha is het grootste van Europa en werd in het afgelopen decennium inclusief musea, waterwerken en parkarchitectuur compleet gerestaureerd.
Lees meer
Blog image

Alle wegen leiden naar Forum Hadriani

Wethouder Heleen Mijdam van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op donderdag 21 juni 2012 het hoofdbaken onthult bij het monumentale park Arentsburgh Hoekenburg op de plek van het voormalige Forum Hadriani. Dit onder toezicht van een Romeinse soldaat die een inwoner in tunica vergezelde uit de voormalige Romeinse stad Forum Hadriani. Daarnaast waren veel omwonenden en belangstellenden gekomen om dit historisch feit mee te beleven op de langste dag van het jaar.
Lees meer
Blog image

Achter de Limes

Hoe belangrijk kan een plaats met stadsrechten zijn in de tijd van de Romeinen.

Langs de huidige Vliet in de gemeente Leidschendam-Voorburg ligt iets verder naar het westen de oude loop van de Gracht of het Kanaal van Corbulo. De toonaangevende verbinding tussen de Rijn en de Bataafse rivier ofwel de Maas. Langs dit kanaal lag Forum Hadriani, in het hart van het westen op een heuse strandwal aangelegd in het gebied van de Cananefaten. Een bloeiende nederzetting met veel handel die later stadsrechten kreeg als tweede stad na Noviomagus, het huidige Nijmegen.
Lees meer